Psylocybina, naturalnie występująca substancja psychoaktywna, jest głównym składnikiem psychoaktywnym niektórych gatunków grzybów, znanych powszechnie jako „magiczne grzyby”. Oto najnowsze badania naukowe nad psylocybiną.

Wstęp – Najnowsze badania naukowe nad psylocybiną

Zainteresowanie naukowe psylocybiną znacznie wzrosło w ostatnich latach, szczególnie w kontekście jej potencjalnych zastosowań terapeutycznych. Celem tego artykułu jest przegląd najnowszych badań nad psylocybiną, jej wpływem na zdrowie psychiczne i fizyczne oraz potencjalnymi zastosowaniami terapeutycznymi.

Historia i kontekst

Psylocybina była używana od tysięcy lat w różnych kulturach do celów rytualnych i duchowych. Aztekowie nazywali ją „teonanácatl„, co oznacza „boski grzyb„. Użycie psylocybiny miało istotne znaczenie w ceremoniach religijnych i duchowych, umożliwiając kontakt z duchami, bogami i przodkami. Rytualne spożycie tych grzybów miało na celu uzyskanie wglądu, uzdrowienie, a także wzmocnienie więzi społecznych w społecznościach.

Współczesne zainteresowanie naukowe psylocybiną rozpoczęło się w latach 50. i 60. XX wieku, kiedy to badania psychodeliczne były szeroko prowadzone. W tym okresie przeprowadzono wiele badań klinicznych i eksperymentalnych, które wykazały potencjalne korzyści terapeutyczne psylocybiny w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i lęk.

Jednakże w latach 70. XX wieku, w związku z narastającymi obawami dotyczącymi nadużywania substancji psychoaktywnych, wprowadzono surowe regulacje prawne, które wstrzymały dalsze badania. Psylocybina, podobnie jak inne psychodeliki, została zaklasyfikowana jako substancja kontrolowana, co utrudniło jej badanie i zastosowanie w medycynie. Dopiero w ostatnich dwóch dekadach badania nad psylocybiną ponownie nabrały tempa, a liczne nowe badania kliniczne rozpoczęły się na całym świecie.

grzyby najnowsze badania naukowe nad psylocybina
Historia i kontekst badań nad psylocybiną

Wzrost zainteresowania psylocybiną jest wynikiem zarówno zmian w przepisach prawnych w niektórych krajach, jak i rosnącego uznania potencjału tej substancji w leczeniu różnych schorzeń psychicznych.

Mechanizmy działania psylocybiny

Psylocybina działa poprzez wiązanie się z receptorami serotoninowymi w mózgu, szczególnie z receptorami 5-HT2A. Po spożyciu psylocybina jest szybko metabolizowana do psylocyny, która jest aktywnym składnikiem wpływającym na centralny układ nerwowy. Psylocyna działa na receptory serotoninowe, co prowadzi do zmian w aktywności mózgu.

Jednym z najważniejszych mechanizmów działania psylocybiny jest jej zdolność do zwiększania konektywności między różnymi obszarami mózgu. Badania obrazowe, takie jak MRI i fMRI, wykazały, że psylocybina zwiększa komunikację między regionami mózgu, które normalnie nie są silnie połączone. To zwiększone połączenie może tłumaczyć zmiany w percepcji i myśleniu, które są charakterystyczne dla doświadczeń psychodelicznych.

Ponadto, psylocybina może wywoływać tymczasowe zmiany w aktywności sieci domyślnej mózgu (DMN), która jest związana z samoświadomością, introspekcją i myśleniem refleksyjnym. Przerwanie normalnej aktywności DMN może prowadzić do stanu „rozpuszczenia ego”, który jest często opisywany przez osoby zażywające psylocybinę.

Psylocybina w leczeniu zaburzeń psychicznych

Jednym z najbardziej obiecujących obszarów badań nad psylocybiną jest jej potencjał terapeutyczny w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych.

Depresja

Badania kliniczne wykazały, że psylocybina może być skuteczna w leczeniu depresji opornej na leczenie. W badaniu opublikowanym w „The Lancet Psychiatry” w 2016 roku, Carhart-Harris i współpracownicy przeprowadzili otwarte badanie, w którym pacjenci z depresją oporną na leczenie otrzymali psylocybinę w postaci grzybów w kontrolowanych warunkach. Wyniki wykazały znaczne zmniejszenie objawów depresji, które utrzymywały się przez kilka tygodni po podaniu psylocybiny.

Kolejne badania potwierdziły te wyniki, wskazując na długoterminowe korzyści terapeutyczne. Na przykład, badanie przeprowadzone przez Griffithsa i współpracowników w 2020 roku wykazało, że efekty terapeutyczne psylocybiny mogą utrzymywać się nawet do roku po podaniu, co czyni ją obiecującą alternatywą dla tradycyjnych leków przeciwdepresyjnych.

Zaburzenia lękowe

Psylocybina wykazuje również obiecujące wyniki w leczeniu lęku, zwłaszcza u pacjentów z diagnozą terminalną. W badaniu przeprowadzonym przez Griffithsa i współpracowników w 2016 roku, pacjenci z zaawansowanym nowotworem, którzy otrzymali psylocybinę, zgłaszali znaczne zmniejszenie lęku i depresji, a efekty te utrzymywały się przez wiele miesięcy. Psylocybina może pomóc pacjentom w zaakceptowaniu ich stanu zdrowia i zmniejszeniu strachu przed śmiercią, co poprawia jakość ich życia w ostatnich miesiącach.

PTSD

Badania nad zastosowaniem psylocybiny w leczeniu zespołu stresu pourazowego (PTSD) są nadal w początkowej fazie, ale wstępne wyniki są obiecujące. Psylocybina może pomóc pacjentom w przetwarzaniu traumatycznych wspomnień i redukcji lęku związanego z tymi wspomnieniami. Wstępne badania sugerują, że terapia wspomagana psylocybiną może prowadzić do trwałych zmian w sposobie, w jaki pacjenci przetwarzają swoje traumatyczne doświadczenia, co może zmniejszyć objawy PTSD.

Uzależnienia

Psylocybina jest również badana pod kątem jej skuteczności w leczeniu uzależnień, w tym alkoholizmu i uzależnienia od nikotyny. Badania prowadzone przez Johnsona i Griffithsa wykazały, że jednorazowa sesja z psylocybiną może znacząco zmniejszyć spożycie alkoholu i papierosów u osób uzależnionych, z długotrwałymi efektami. Terapia wspomagana psylocybiną może pomóc pacjentom w uzyskaniu nowych perspektyw i motywacji do zmiany swojego zachowania, co jest kluczowe w procesie leczenia uzależnień.

Psylocybina a neuroplastyczność

najnowsze badania nad psylocybiną grzyby psylocybinowe
Najnowsze badania naukowe nad psylocybiną 4

Neuroplastyczność odnosi się do zdolności mózgu do reorganizacji i tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Badania laboratoryjne wykazały, że psylocybina może stymulować neuroplastyczność. Eksperymenty na zwierzętach i komórkach wskazują, że psylocybina zwiększa wzrost nowych neuronów i synaps. Badania kliniczne sugerują, że u ludzi psylocybina może prowadzić do trwałych zmian w funkcjonowaniu mózgu, co może być podstawą jej długoterminowych efektów terapeutycznych.

Badania wskazują, że już pojedyncza dawka psylocybiny może wywołać znaczące zmiany neuroplastyczne w mózgu. Eksperymenty przeprowadzone na myszach wykazały, że jednorazowe podanie psylocybiny prowadzi do wzrostu liczby połączeń neuronalnych (dendrytycznych kolców) o około 10% oraz zwiększenia ich wielkości, co przekłada się na silniejsze połączenia między neuronami.

Te zmiany były widoczne już w ciągu 24 godzin po podaniu psylocybiny i utrzymywały się przez co najmniej miesiąc​. W kontekście badań klinicznych na ludziach, stosowano różne dawki psylocybiny. Badania sugerują, że dawki w zakresie od 0.3 do 0.6 mg/kg mogą indukować zmiany w mózgu, które są związane ze zwiększoną neuroplastycznością. Te zmiany obejmują wzrost liczby dendrytycznych kolców oraz ich rozmiar, co może być kluczowe dla poprawy objawów depresji i innych zaburzeń psychicznych​. Badania na ludziach również pokazują, że po podaniu psylocybiny następuje wzrost tzw. auditory evoked theta power, co jest markerem neuroplastyczności. Efekty te obserwowano nawet do dwóch tygodni po podaniu substancji, co sugeruje długotrwałe zmiany w mózgu po jednorazowej dawce​.

Podsumowując, dawka psylocybiny wystarczająca do wywołania zmian neuroplastycznych w mózgu wynosi zazwyczaj od 0.3 do 0.6 mg/kg, a efekty te mogą być widoczne zarówno na poziomie strukturalnym, jak i funkcjonalnym przez dłuższy czas po podaniu substancji.

Długoterminowe efekty stosowania psylocybiny

Badania długoterminowe nad efektami stosowania psylocybiny są jeszcze ograniczone, ale dostępne dowody sugerują, że psylocybina może prowadzić do trwałych pozytywnych zmian w percepcji i zachowaniu. Korzyści obejmują zwiększoną kreatywność, lepsze zrozumienie siebie oraz poprawę relacji interpersonalnych. Jednak istnieją również ryzyka, takie jak możliwość wystąpienia psychotycznych epizodów u osób z predyspozycjami do zaburzeń psychotycznych.

Regulacje prawne i etyczne aspekty badań nad psylocybiną

Status prawny psylocybiny różni się w zależności od kraju. W wielu krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, psylocybina jest klasyfikowana jako substancja z listy I, co oznacza, że jest uznawana za narkotyk bez akceptowanych zastosowań medycznych i z wysokim potencjałem nadużyć. Jednak niektóre stany, takie jak Oregon, wprowadziły inicjatywy zmierzające do dekryminalizacji lub legalizacji psylocybiny w kontekście terapeutycznym.

W Europie sytuacja jest równie zróżnicowana. Na przykład w Holandii „trufle” zawierające psylocybinę są legalnie dostępne i mogą być kupowane w specjalnych sklepach, podczas gdy w Polsce substancje te są nielegalne.

Etyczne aspekty badań nad psylocybiną obejmują kwestie związane z badaniami na ludziach, takie jak zapewnienie bezpieczeństwa uczestników badań, informowanie o potencjalnych ryzykach oraz uzyskiwanie świadomej zgody. Ważne jest również monitorowanie długoterminowych efektów i potencjalnych.

Przyszłość badań nad psylocybiną

magiczne grzyby i najnowsze badania nad psylocybiną
Najnowsze badania naukowe nad psylocybiną na świecie

Przyszłość badań nad psylocybiną wydaje się obiecująca. Nowe kierunki badań obejmują zastosowanie psylocybiny w leczeniu innych zaburzeń psychicznych, takich jak zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) i anoreksja, a także badania nad jej wpływem na neurodegeneracyjne choroby, takie jak choroba Alzheimera.

Potencjalne zastosowania terapeutyczne psylocybiny mogą obejmować rozwój nowych metod leczenia, które łączą farmakoterapię z psychoterapią. Psylocybina może również znaleźć zastosowanie w medycynie rekreacyjnej, pod warunkiem że zostaną opracowane odpowiednie regulacje prawne i procedury bezpieczeństwa.

Wnioski

Najnowsze badania nad psylocybiną pokazują, że może ona mieć znaczący potencjał terapeutyczny w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Chociaż potrzebne są dalsze badania, aby w pełni zrozumieć jej mechanizmy działania i długoterminowe efekty, dotychczasowe wyniki są obiecujące. Psylocybina może zrewolucjonizować podejście do leczenia zaburzeń psychicznych, oferując nowe możliwości terapeutyczne dla pacjentów, którzy nie reagują na tradycyjne metody leczenia.

Bibliografia

  1. Carhart-Harris, R. L., et al. (2016). Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: an open-label feasibility study. The Lancet Psychiatry, 3(7), 619-627.
  2. Griffiths, R. R., et al. (2016). Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. Journal of Psychopharmacology, 30(12), 1181-1197.
  3. Johnson, M. W., & Griffiths, R. R. (2017). Potential therapeutic effects of psilocybin. Neurotherapeutics, 14(3), 734-740.