Jak działa psylocybina i jaki jest mechanizm działania psylocybiny. Badania nad działaniem, terapia psychodeliczna, skutki i efekty działania.

Wprowadzenie

Współczesna medycyna i nauka stale poszukują nowych sposobów leczenia różnorodnych schorzeń psychicznych i emocjonalnych. Wśród substancji wywołujących zainteresowanie badaczy i terapeutów znajduje się psylocybina, organiczny związek chemiczny z grupy alkaloidów, wyizolowany z grzybów zawierających substancje psychoaktywne.

Choć od dawna znana ludzkości jako substancja używana w rytuałach religijnych i szamanistycznych, to dopiero ostatnie lata przyniosły jej ponowne zainteresowanie w kontekście terapii psychodelicznej.

jak działa psylocybina
Jak działa psylocybina?

Artykuł ten ma na celu przybliżenie mechanizmu działania psylocybiny oraz jej potencjalnych zastosowań terapeutycznych, a także omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem jej stosowania oraz aktualnym stanem prawnym i perspektywami regulacyjnymi. Poprzez zgłębienie tych kwestii, czytelnik będzie miał szansę lepiej zrozumieć zarówno naukowe podstawy, jak i kontekst społeczny związany z tą substancją.

W kolejnych sekcjach artykułu omówimy zarówno biologiczne mechanizmy działania psylocybiny w mózgu, jak i jej fizjologiczne efekty zarówno krótko- jak i długoterminowe. Następnie przyjrzymy się zastosowaniom psylocybiny w terapii, w tym aktualnym badaniom klinicznym oraz terapii psychodelicznej. Nie zapomnimy również o bezpieczeństwie stosowania tej substancji, analizując potencjalne ryzyka oraz interakcje z innymi lekami i substancjami psychoaktywnymi. Ostatnie sekcje poświęcone będą stanowi prawnemu i perspektywom regulacyjnym związanym z psylocybiną, z uwzględnieniem aktualnego kontekstu prawnego oraz potencjalnych zmian w przyszłości.

Zapraszamy do lektury artykułu, która mam nadzieję przyniesie Państwu pogłębioną wiedzę na temat psylocybiny oraz jej znaczenia w kontekście terapii i badań naukowych.

Biologiczne działanie psylocybiny

Psylocybina, choć naturalnie występująca substancja chemiczna, wywołuje kompleksowe efekty psychoaktywne poprzez interakcję z receptorami serotoninowymi w mózgu człowieka. Mechanizm jej działania został szczegółowo zbadany, jednak wciąż pozostaje wiele kwestii do odkrycia.

A. Mechanizm działania w mózgu:

Psylocybina jest prolekiem, który w organizmie człowieka przekształca się w psylocynę, aktywny związek chemiczny. Psylocybina oddziałuje głównie na receptory serotoninowe typu 2A (5-HT2A) w korze mózgowej, prowadząc do zmian w przetwarzaniu sensorycznym i emocjonalnym.

B. Interakcje z receptorami serotoninowymi:

Stymulacja receptorów 5-HT2A powoduje zwiększone uwalnianie neurotransmiterów, w tym serotoniny, dopaminy i glutaminianu. Te zmiany neurochemiczne prowadzą do zakłóceń w normalnym przetwarzaniu informacji, co może być przyczyną doświadczanych podczas psychodelicznych halucynacji, zmian w percepcji rzeczywistości.

C. Badania nad efektami neurochemicznymi:

Nowoczesne techniki neuroobrazowania pozwalają na obserwację zmian w aktywności mózgu pod wpływem psylocybiny. Badania kliniczne i eksperymentalne prowadzone są również w celu zrozumienia wpływu psylocybiny na sieci neuronowe i neuroplastyczność.

Badania nad biologicznymi mechanizmami działania psylocybiny mają istotne znaczenie dla lepszego zrozumienia jej terapeutycznego potencjału oraz potencjalnych zagrożeń związanych z jej stosowaniem. W dalszej części artykułu omówimy fizjologiczne efekty psylocybiny zarówno w krótkim, jak i długim okresie.

Fizjologiczne efekty psylocybiny

jak działa psylocybina grzyby growkity
Źródłem psylocybiny mogą być grzyby zwane również magicznymi

Psylocybina, będąca potężnym substancją psychoaktywną, wywołuje różnorodne efekty fizjologiczne zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Zrozumienie tych efektów jest kluczowe dla oceny jej potencjalnego wpływu na organizm człowieka oraz dla rozwoju terapii opartych na jej działaniu.

A. Krótkoterminowe efekty:

Halucynacje:

Jednym z najbardziej charakterystycznych efektów psychoaktywnych psylocybiny są intensywne halucynacje. Halucynacje mogą obejmować zmiany w percepcji kolorów, kształtów, dźwięków oraz głębokie doznania zmysłowe.

Zmiany w percepcji czasu i przestrzeni:

 • Psylocybina może prowadzić do zmian w odczuciu czasu, które stają się rozmyte lub wydłużone.
 • Postrzeganie przestrzeni może ulec zmianie, prowadząc do uczucia rozszerzenia lub kompresji przestrzeni.

Emocjonalne przeżycia:

 • Doświadczenia pod wpływem psylocybiny mogą być głęboko emocjonalne i przepełnione głębokimi uczuciami.
 • Mogą one obejmować zarówno uczucia euforii i szczęścia, jak i lęku lub niepokoju.

B. Długoterminowe efekty:

Potencjalne korzyści terapeutyczne:

Coraz więcej badań wskazuje na potencjalne korzyści terapeutyczne psylocybiny w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki czy PTSD. Terapia psychodeliczna, wykorzystująca psylocybinę jako narzędzie terapeutyczne, zdobywa coraz większą popularność i uznanie w środowisku naukowym.

Ryzyka i obawy związane z nadużywaniem:

 • Mimo obiecujących wyników badań nad terapią psychodeliczną, istnieją obawy dotyczące nadużywania psylocybiny oraz jej potencjalnego wpływu na zdrowie psychiczne i fizyczne użytkowników.
 • Należy przeprowadzić dalsze badania w celu zrozumienia długoterminowych efektów jej stosowania oraz oceny ryzyka związanego z jej użytkowaniem.

Badanie zarówno krótko- jak i długoterminowych efektów psylocybiny stanowi kluczowy krok w zrozumieniu jej wpływu na organizm człowieka oraz w rozwoju nowych terapii opartych na jej działaniu. W kolejnej części artykułu przyjrzymy się wykorzystaniu psylocybiny w terapii oraz aktualnym badaniom klinicznym nad jej potencjalnymi zastosowaniami medycznymi.

Wykorzystanie psylocybiny w terapii

Jak działa psylocybina- grzybnia pod mikroskopem
Jak działa psylocybina- grzybnia pod mikroskopem

Psylocybina, pomimo swoich potężnych efektów psychoaktywnych, zyskuje coraz większą uwagę ze względu na jej potencjalne zastosowania terapeutyczne. Badania kliniczne oraz obserwacje z terapii psychodelicznej sugerują, że substancja ta może być skutecznym narzędziem w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych i emocjonalnych.

A. Badania kliniczne:

 1. Depresja:
  • Badania sugerują, że psylocybina może być skuteczna w leczeniu depresji opornej na inne terapie.
  • Substancja ta może prowadzić do głębokich przeżyć emocjonalnych, które pomagają pacjentom spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy.
 2. Lęki i zaburzenia lękowe:
  • Psylocybina wykazuje potencjał w leczeniu lęków oraz zaburzeń lękowych, przynosząc ulgę pacjentom w doświadczeniu lęku i niepokoju.
 3. PTSD:
  • Badania wskazują na możliwość wykorzystania psylocybiny w terapii osób cierpiących na PTSD, szczególnie tych, które nie reagują na tradycyjne terapie.

B. Terapia psychodeliczna:

Proces terapeutyczny:

 • Terapia psychodeliczna opiera się na użyciu psylocybiny podczas kontrolowanego doświadczenia psychodelicznego, prowadzonego pod nadzorem terapeuty.
 • Pacjenci są zachęcani do eksploracji swoich wewnętrznych doświadczeń i emocji, co może prowadzić do głębokiej pracy nad sobą i transformacji psychicznej.

Potencjalne korzyści:

Substancje psychodeliczne, takie jak psylocybina, LSD czy MDMA, były badane pod kątem ich zdolności do indukowania głębokich, często transformacyjnych doświadczeń psychicznych, które mogą pomóc pacjentom w nowy sposób spojrzeć na swoje życie i problemy, z którymi się zmagają. Jednym z aspektów terapii psychodelicznej jest możliwość głębokiego zrozumienia siebie. Pod wpływem substancji psychodelicznych, pacjenci często doświadczają zjawiskowych stanów świadomości, które mogą odblokować ukryte wspomnienia, myśli czy emocje. Takie doświadczenia mogą prowadzić do nowych perspektyw na własne życie, relacje czy problemy, co jest niezmiernie wartościowe w procesie terapeutycznym. Substancje psychodeliczne mogą pomagać w zmniejszeniu mechanizmów obronnych i stwarzają możliwość bezpośredniego konfrontowania się z trudnymi emocjami.

Poprawa samopoczucia i jakości życia

Długoterminowe badania wskazują, że pozytywne zmiany w samopoczuciu i jakości życia, zainicjowane przez terapię psychodeliczną, mogą utrzymywać się przez długi czas po zakończeniu terapii. Pacjenci często relacjonują poprawę nastroju, wzrost empatii i otwartości na doświadczenia, a także zmniejszenie objawów depresyjnych. Te zmiany mogą prowadzić do lepszego radzenia sobie w życiu codziennym i poprawy relacji interpersonalnych.

C. Przykłady zastosowań w leczeniu zaburzeń psychicznych:

Coraz więcej badań i raportów klinicznych podkreśla potencjał psylocybiny w leczeniu różnorodnych zaburzeń psychicznych, od depresji i lęków po uzależnienia i zaburzenia obsesyjno-kompulsywne. Terapia psychodeliczna, choć nadal w fazie badań, może przynieść rewolucyjne zmiany w podejściu do leczenia zaburzeń psychicznych.

Badania kliniczne oraz obserwacje z terapii psychodelicznej wskazują na potencjalne korzyści stosowania psylocybiny w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jednakże, dalsze badania są konieczne w celu pełnego zrozumienia mechanizmów działania tej substancji oraz oceny jej skuteczności i bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie czasowej.

Bezpieczeństwo i potencjalne ryzyka

Mimo obiecujących wyników badań nad terapeutycznym potencjałem psylocybiny, istnieją również poważne obawy dotyczące jej bezpieczeństwa i potencjalnych negatywnych skutków. Zrozumienie tych aspektów jest niezbędne dla właściwej oceny ryzyka związanego z jej stosowaniem oraz dla opracowania odpowiednich protokołów i wytycznych klinicznych.

A. Bezpieczeństwo stosowania pod nadzorem:

 1. Kontrolowane środowisko:
  Stosowanie psylocybiny w terapii powinno odbywać się w kontrolowanym środowisku klinicznym pod nadzorem doświadczonego personelu medycznego.
 2. Podkreślenie znaczenia set i setting:
  Ustawienie (setting) oraz stan umysłu pacjenta (set) mają kluczowe znaczenie dla przebiegu terapii psychodelicznej i minimalizacji ryzyka negatywnych reakcji.

B. Potencjalne niepożądane skutki:

Zaburzenia psychiczne:
Psylocybina może indukować intensywne doświadczenia emocjonalne i poznawcze, które u niektórych osób mogą prowadzić do nasilenia istniejących objawów lęku i depresji. W przypadku osób z historią zaburzeń psychicznych, nawet jednorazowe użycie psylocybiny może wywołać intensyfikację negatywnych myśli i emocji, co może być szczególnie trudne do zarządzania bez odpowiedniego wsparcia medycznego i terapeutycznego. Osoby z predyspozycjami genetycznymi lub osobistą historią zaburzeń psychotycznych, takich jak schizofrenia, są szczególnie narażone na ryzyko wywołania epizodów psychotycznych po zażyciu psylocybiny. Psychodeliki mogą powodować tymczasowe stany podobne do psychozy, które dla osób z odpowiednimi predyspozycjami mogą przekształcić się w trwałe epizody.

Niedobory psychiczne:
W przypadku nadmiernego użytkowania psylocybiny mogą wystąpić objawy takie jak dezorientacja, dezorganizacja myślenia oraz utrata poczucia rzeczywistości.

Reakcje fizyczne:
Psylocybina może wywoływać również reakcje fizyczne, takie jak nudności, wymioty, drżenia mięśniowe oraz zwiększenie częstości akcji serca.

C. Interakcje z innymi substancjami:

Interakcje farmakologiczne:

Psylocybina może mieć interakcje z innymi lekami i substancjami psychoaktywnymi, co może prowadzić do nieprzewidywalnych efektów ubocznych.

Konieczność ostrożności:

Pacjenci powinni być informowani o możliwych interakcjach z innymi lekami oraz zachęcani do konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem terapii.

Zrozumienie potencjalnego ryzyka związanego z używaniem psylocybiny jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i minimalizacji negatywnych skutków. Jednakże, należy pamiętać, że odpowiednie przygotowanie, kontrolowane środowisko oraz doświadczony personel mogą zmniejszyć ryzyko i umożliwić bezpieczne stosowanie tej substancji w terapii. W dalszej części artykułu omówimy aktualny stan prawny oraz perspektywy regulacyjne związane z psylocybiną.

Stan prawny i perspektywy regulacyjne

Aktualny stan prawny dotyczący psylocybiny różni się w zależności od kraju i jurysdykcji. W niektórych miejscach substancja ta jest uznawana za nielegalną i podlega surowym przepisom dotyczącym narkotyków, podczas gdy w innych jest legalna pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak uzyskanie odpowiednich zezwoleń.

A. Aktualne przepisy dotyczące psylocybiny:

 1. Stany Zjednoczone:
  • W Stanach Zjednoczonych psylocybina jest zazwyczaj uznawana za substancję kontrolowaną na mocy Ustawy o Substancjach Kontrolowanych (Controlled Substances Act).
  • Jednakże, istnieją pewne wyjątki, np. w stanie Oregon, gdzie psylocybina jest legalna pod określonymi warunkami w ramach terapii psychodelicznej.
 2. Unia Europejska:
  • W wielu krajach Unii Europejskiej psylocybina jest również uznawana za substancję kontrolowaną i podlega ścisłym przepisom dotyczącym narkotyków.
  • Jednakże, istnieją różnice w podejściu do jej legalności w poszczególnych krajach, np. w Holandii psylocybina jest dostępna w niektórych specjalnych klinikach, a sprzedaż growkitów z grzybnią całkowicie legalna.

B. Tendencje w zmieniającym się otoczeniu prawnym:

 1. Rozwój terapii psychodelicznej:
  • Coraz większa liczba badań klinicznych i raportów z terapii psychodelicznej przyczynia się do zmiany percepcji społecznej i polityki dotyczącej psylocybiny.
  • W niektórych jurysdykcjach pojawiają się inicjatywy zmierzające do dekryminalizacji lub legalizacji psylocybiny w celu umożliwienia jej stosowania w terapii.

C. Perspektywy dalszych badań i regulacji:

 1. Kontynuacja badań klinicznych:
  • Badania kliniczne nad terapeutycznym potencjałem psylocybiny będą kontynuowane w celu lepszego zrozumienia jej skuteczności, bezpieczeństwa i potencjalnych zastosowań.
 2. Regulacje dotyczące dostępu:
  • W miarę rozwijania się badań, prawodawcy będą musieli podjąć decyzje dotyczące regulacji dostępu do psylocybiny, uwzględniając zarówno potencjalne korzyści, jak i ryzyka związane z jej stosowaniem.

Perspektywy dalszych badań i regulacji dotyczących psylocybiny są obiecujące, jednakże konieczne jest zachowanie ostrożności i przeprowadzenie odpowiednich badań, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne stosowanie tej substancji w terapii.

Podsumowanie

W artykule omówiliśmy złożony temat działania psylocybiny, substancji o potencjalnych właściwościach terapeutycznych oraz psychodelicznych. Przeanalizowaliśmy biologiczne mechanizmy jej działania w mózgu, fizjologiczne efekty krótko- i długoterminowe, oraz jej wykorzystanie w terapii, w tym aktualne badania kliniczne i terapię psychodeliczną.

Ponadto, omówiliśmy kwestie bezpieczeństwa i potencjalnych ryzyk związanych z używaniem psylocybiny, włączając w to aspekty prawne i regulacyjne. Zauważyliśmy także tendencje zmieniającego się otoczenia prawno-medycznego oraz perspektywy dalszych badań i regulacji w kontekście tej substancji.

Wartościowe badania kliniczne i obserwacje terapeutyczne sugerują, że psylocybina może mieć obiecujące zastosowania w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych. Jednakże, dalsze badania są niezbędne dla pełnego zrozumienia jej mechanizmów działania oraz oceny jej skuteczności i bezpieczeństwa.

Przyszłość psylocybiny jako narzędzia terapeutycznego pozostaje otwarta, jednak należy prowadzić dalsze badania, aby móc odpowiednio wykorzystać jej potencjał i zapewnić bezpieczeństwo pacjentów.

Rekomendacje dla przyszłych badań i praktyki klinicznej

Badania kliniczne:

Kontynuacja badań nad terapeutycznym potencjałem psylocybiny w różnych obszarach, takich jak depresja, lęki, PTSD oraz uzależnienia. Badania powinny obejmować różnorodne populacje pacjentów, aby lepiej zrozumieć zróżnicowane odpowiedzi na terapię psychodeliczną.

Bezpieczeństwo i skuteczność:

Dalsze badania nad bezpieczeństwem i skutecznością stosowania psylocybiny, w tym ocena długoterminowych efektów terapeutycznych oraz ewentualnych powikłań.

Edukacja i szkolenia:

Wsparcie edukacji dla personelu medycznego i terapeutów dotyczącej stosowania psylocybiny w terapii psychodelicznej, wraz z wypracowaniem standardów postępowania i protokołów.

Regulacje prawne:

Wspieranie inicjatyw legislacyjnych zmierzających do uwzględnienia terapeutycznego potencjału psylocybiny i dostosowania przepisów prawa do aktualnych wyników badań.

Badania nad mechanizmami działania:

Prowadzenie dalszych badań nad biologicznymi mechanizmami działania psylocybiny w mózgu, w celu lepszego zrozumienia jej wpływu na funkcjonowanie układu nerwowego.

Współpraca międzynarodowa:

Wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej i klinicznej w celu wymiany wiedzy i doświadczeń oraz standaryzacji protokołów badawczych. Rekomendacje te mają na celu dalsze rozwijanie wiedzy na temat psylocybiny oraz jej wykorzystanie w praktyce klinicznej, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i etyki. W ten sposób możemy dążyć do wykorzystania potencjału tej substancji w poprawie zdrowia psychicznego i jakości życia pacjentów.

Bibliografia

 1. Carhart-Harris, R. L., Bolstridge, M., Day, C. M., Rucker, J., Watts, R., Erritzoe, D. E. E. A., … & Nutt, D. J. (2018). Psilocybin with psychological support for treatment-resistant depression: an open-label feasibility study. The Lancet Psychiatry, 5(5), 356-363.
 2. Griffiths, R. R., Johnson, M. W., Carducci, M. A., Umbricht, A., Richards, W. A., Richards, B. D., … & Klinedinst, M. A. (2016). Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with life-threatening cancer: A randomized double-blind trial. Journal of psychopharmacology, 30(12), 1181-1197.
 3. Nichols, D. E. (2016). Psychedelics. Pharmacological Reviews, 68(2), 264-355.
 4. Palhano-Fontes, F., Andrade, K. C., Tofoli, L. F., Santos, A. C., Crippa, J. A. S., Hallak, J. E., … & Ribeiro, S. (2015). The psychedelic state induced by ayahuasca modulates the activity and connectivity of the default mode network. PloS one, 10(2), e0118143.
 5. Ross, S., Bossis, A., Guss, J., Agin-Liebes, G., Malone, T., Cohen, B., … & Schmidt, B. L. (2016). Rapid and sustained symptom reduction following psilocybin treatment for anxiety and depression in patients with life-threatening cancer: a randomized controlled trial. Journal of psychopharmacology, 30(12), 1165-1180.
 6. Sessa, B., & Nutt, D. (2015). Making a medicine out of MDMA. British Medical Journal, 351, h4962.
 7. Vollenweider, F. X., & Kometer, M. (2010). The neurobiology of psychedelic drugs: implications for the treatment of mood disorders. Nature Reviews Neuroscience, 11(9), 642-651.
 8. Watts, R., Day, C., Krzanowski, J., Nutt, D., & Carhart-Harris, R. (2017). Patients’ accounts of increased “connectedness” and “acceptance” after psilocybin for treatment-resistant depression. Journal of Humanistic Psychology, 57(5), 520-564.
 9. Yaden, D. B., Griffiths, R. R., & Vaitl, D. (2018). The science of psychedelic experiences: New approaches to entheogen research. Springer.